+381 (0)22 565 507 info@terra-production.rs

Prva uslužna punionica u Srbiji

Mi se bavimo uslužnom proizvodnjom i punjenjem bezalkoholnih pića i piva u limenke. Po kvalitetu i asortimanu proizvoda smo lider u regionu.

PRIPREMA NAPITAKA

Za naše klijente Terra Production d.o.o. vrši kompletnu uslugu pripreme napitaka od osnovnih komponenti do gotovog proizvoda. Proces pripreme napitka se sastoji od tri faze pripreme i tretmana vode, pripreme jednostavnog sirupa i pripreme finalnog sirupa. Nakon završetka pripreme finalni sirup se šalje u proces punjenja limenki.

PUNJENJE

Proces punjenja gotovih proizvoda se vrši po zahtevu naših klijenata, a samo punjenje kao tehnološki proces se odvija potpuno automatski uz primenu najsavremenijih tehnologija, poštujući najstrožije standarde kvaliteta i bezbednosti hrane.

PAKOVANJE

U saradnji sa našim strateškim partnerom, Ball Baverige Packaging Europe, Terra Production d.o.o. pripremljeno piće puni u limenke različitih tehničkih karakteristika. Po zahtevu, limenke se dalje pakuju u formatna pakovanja i kartonske tacne i na kraju paletiziraju na EPAL paletu standardnih dimenzija, čime
se omogućuje pravilno skladištenje i transport do krajnjeg kupca.

PRIPREMA NAPITAKA

Za naše klijente Terra Production d.o.o. vrši kompletnu uslugu pripreme napitaka od osnovnih komponenti do gotovog proizvoda. Proces pripreme napitka se sastoji od tri faze pripreme i tretmana vode, pripreme jednostavnog sirupa i pripreme finalnog sirupa. Nakon završetka pripreme finalni sirup se šalje u proces punjenja limenki.

PUNJENJE

Proces punjenja gotovih proizvoda se vrši po zahtevu naših klijenata, a samo punjenje kao tehnološki proces se odvija potpuno automatski uz primenu najsavremenijih tehnologija, poštujući najstrožije standarde kvaliteta i bezbednosti hrane.

PAKOVANJE

U saradnji sa našim strateškim partnerom, Ball Baverige Packaging Europe, Terra Production d.o.o. pripremljeno piće puni u limenke različitih tehničkih karakteristika. Po zahtevu, limenke se dalje pakuju u formatna pakovanja i kartonske tacne i na kraju paletiziraju na EPAL paletu standardnih dimenzija, čime
se omogućuje pravilno skladištenje i transport do krajnjeg kupca.

Proizvodni proces

Fabrika poseduje opremu koja omogućava pripremu i proizvodnju svih vrsta bezalkoholnih pića kao i modernu hemijsku i mikrobiološku labaratoriju u kojima je moguće izvršiti analizu sirovina i gotovih proizvoda što fabriku čini jedinstvenom na srpskom tržištu.