+381 (0)22 565 507 info@terra-production.rs

Prva uslužna punionica u Srbiji

Terra Production d.o.o. je preduzeće koje se bavi uslužnom proizvodnjom i punjenjem bezalkoholnih pića i proizvoda sa nižim sadržajem alkohola. Osnovna ideja i zahtev poslovanja Terra Production d.o.o. je da korisniku naših usluga osiguramo potpunu bezbednost njihovih proizvoda i kvalitet u skladu sa njihovim zahtevima i time ispunimo sva njihova očekivanja. Ove namere ostvarujemo:

Uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001.

Uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima FSSC 22000.
Stalnim povećanjem zadovoljstva svih zainteresovanih strana koje ostvarujemo:

 • Praćenjem i primenom savremenih tehnologija
 • Primenom principa HACCP u proizvodnji
 • Stalnim sticanjem novih znanja i motivisanjem zaposlenih za dostizanje maksimalnih rezultata
 • Uspostavljanjem partnerskih odnosa sa isporučiocima u cilju unapređenja kvaliteta isporuka
 • Usaglašavanjem svih procesa i proizvoda sa zakonskim propisima i standardima
 • Razmenom informacija o kvalitetu i bezbednosti sa korisnicima naših usluga i drugim zainteresovanim stranama

Brigom za očuvanje životne sredine.
Brigom za zdravlje i bezbednost naših zaposlenih.

MISIJA

Terra Production d.o.o. postoji:

 • da tržištu u zemlji i širem regionu nudi visoko kvalitetne usluge punjenja i proizvodnje bezalkoholnih pića i proizvoda sa nižim sadržajem alkohola u skladu sa zahtevima kupaca, tržišta, standarda i propisa, sa visokim stepenom efikasnosti, uz poštovanje zahteva svih standarda upravljanja kao sto su: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, ISO 17025, OHSAS, stvarajući dodatne vrednosti vlasnicima i društvu.
 • da korisnicima usluga bude siguran i pouzdan isporučilac koji stalno stoji na raspolaganju i pruža usluge visokog kvaliteta.

VIZIJA

Naša vizija je:

 • pružati usluge punjenja i proizvodnje korisnicima usluga u regionu i šire;
 • stalno inovirati i poboljšavati postojeće tehnologije;
 • neprestano unapređivati saradnju i odnose sa kupcima i dobavljačima
 • pratiti promene na tržištu i biti spreman za ispunjenje novih zahteva kupaca i tržišta