+381 (0)22 565 507 info@terra-production.rs

Zadovoljstvo naših korisnika je i naše zadovoljstvo!

Sve vreme postojanja kompanija nastoji da svojim kvalitetom i raznovrsnošću usluga, stručnošću i efikasnošću nametne i postavi standarde uspešnog poslovanja. Najbolji dokaz toga je saradnja sa partnerima kao što su Ball packaging, Coca-Cola i Heineken.

Partneri

Ball packaging Europe
Strateški partner Ball packaging je uključen u nastanak kompanije Terra production od samog početka i ta saradnja se na obostrano zadovoljstvo svakodnevno nastavlja i produbljuje.
Ball packagin Europe je jedan od najvećih proizvođača limenki u Evropi. Na srpsko tržište je došao 2004. godine kao najveća greenfield investicija. Sa savremenim tehnologijama i biznis modelima domaći ogranak američke kompanije Ball Corporation je u 2009. godini dostigao proizvodni kapacitet od oko 760 miliona limenki i izvoz u 12 zemalja regiona.

Izvoz

  • Države regiona
  • EU
  • Afrika
  • Južna Amerika
  • Bliski Istok