+381 (0)22 565 507 info@terra-production.rs

Punjenje

Šta punimo?

Piva

U našoj ponudi ističemo punjenje piva u aluminijumske limenke, čime se sprečava oštećenje piva svetlom, čuva dobar i nepromenljiv kvalitet i značajno smanjuje promena ukusa zbog oksidacije.

Osvežavajuća bezalkoholna pića

U ovu grupu spada punjenje karboniziranih, nekarboniziranih, energetskih pića i ledenih čajeva koji se spremaju po recepturi dostavljenoj od strane naših klijenata.

Voćni sokovi

Priprema i punjenje prirodnih voćnih sokova predstavlja posebnu ponudu u kojoj za naše klijente kao finalni proizvod obezbeđujemo isporuku voćnog soka vrhunskog kvaliteta.

Vina

Kao najnoviju ponudu vršimo i uslugu punjenja alkoholnih pića na bazi vina, potpuno prirodnog proizvoda koji se priprema na klasičan način mešanjem vina i vode.
PUNJENJE I PAKOVANJE PIVA I PROIZVODA OD PIVA

1. PRIJEM NEPASTERIZOVANOG PIVA (PROIZVODA OD PIVA)

Nepasterizovano pivo (proizvod) se doprema u cisterni. Pre priključivanja cisterne na liniju za punjenje, obavlja se prijemna kontrola u skladu sa specifikacijom, planom kontrolisanja i izveštajem proizvođača o kontrolisanju.

2. HLAĐENJE PIVA (PROIZVODA)

Pivo (proizvod) se hladi prolaskom kroz razmenjivač toplote. Kao rashladni medijum se koristi glikol i njime se pivo hladi do temperature 4 – 10 °C.

3. SKLADIŠTENJE PIVA (PROIZVODA) U TANKU

Ukoliko postoji zahtev od korisnika usluge, pivo (proizvod) se nakon hlađenja najpre prebacuje u buffer tank.

4. PRIJEM I SKLADIŠTENJE CO2

CO2 se prima uz izveštaj o kontrolisanju koji dostavlja isporučilac. Nakon ulazne kontrole CO2 se prebacuje u tank. Pre ulaska u proces proizvodnje CO2 prolazi kroz filter.

5. FILTRIRANJE CO2

Ugljen-dioksid koji se koristi u procesu proizvodnje prolazi kroz 0.01 μm filter na kome se uklanjaju sve prisutne nečistoće

6. PRIJEM AMBALAŽE I POMOĆNIH MATERIJALA

Ambalaža koja se prima mora da bude u skladu sa specifikacijom. Pri prijemu se obavlja ulazna kontrola prema planu kontrole. Samo ambalaža koja je usaglašena sa zahtevima specifikacije može da se koristi u procesu proizvodnje.

7. SKLADIŠTENJE AMBALAŽE I POMOĆNIH MATERIJALA

Ambalaža (limenke, poklopci, TS folija) i pomoćni materijali za pakovanje (kartonska tacna, lepak, streč folija, paleta) se skladište u magacinu repromaterijala, nakon obavljene ulazne kontrole.

8. DEPALETIRANJE

Limenke se iz magacina prebacuju na depaletizer. Tu se skidaju sa paleta i transportnim trakama dopremaju do punjača.

9. TRANSPORT PRAZNIH LIMENKI

Prazne limenke se transportnim trakama dopremaju do ispiračice. Transportne trake su nadkrivene pleksiglasom.

10. ISPIRANJE LIMENKI

Neposredno pre punjača limenke se ispiraju u ispiračici tretiranom vodom u koju se kontinualno dodaje sredstvo za dezinfekciju (koncentracija ukupnog hlora u vodi 1 – 3 ppm)

11. FILTRIRANJE PIVA (PROIZVODA)

Pre punjenja u limenke pivo (proizvod) se filtrira pomoću trap filtera, poroznosti 8 μm, na kome se uklanjaju koloidi koji mogu da nastanu u toku transporta.

12. PUNJENJE LIMENKI

Punjenje gotovog pića u limenke se vrši u punjaču pod određenim pritiskom tako što se ugljen-dioksidom istisne vazduh iz limenke, a odmah zatim limenka napuni gotovim pićem. Ugljen- dioksidom se obezbeđuje zaštitna atmosfera.

13. TRANSPORT NAPUNJENIH LIMENKI OD PUNJAČA DO ZATVARAČICE

Napunjene limenke se transportnom trakom dopremaju do zatvaračice.

14. ZATVARANJE LIMENKI

Nakon punjenja limenke se zatvaraju odgovarajućim poklopcima u zatvaračici u prisustvu zaštitne atmosfere koja se obezbeđuje ugljen-dioksidom (skidač pene i „undercover“)

15. PROLAZAK LIMENKI KROZ X-RAY

X-ray je uređaj kojim se detektuju nedovoljno napunjene limenke, kako nakon samog zatvaranja, tako i nakon kodiranja.

16. PASTERIZACIJA

Limenke prolaze kroz tunelski paster gde se vrši pasterizacija proizvoda do postizanja 20 – 30 PU, odnosno 40 – 50 PU u slučaju ostalih pića od piva.

17. SUŠENJE LIMENKI

Sušenje se vrši u struji vazduha na četiri mesta: odmah na izlazu iz pastera dva puta pre kodiranja i jednom nakon drugog kontrolora nivoa.

18. KODIRANJE LIMENKI

Datum trajnosti gotovog proizvoda se obeležava na dnu limenke pomoću kodera.

19. PAKOVANJE LIMENKI

Pakovanje se odvija u pakericama. Određeni broj limenki (24) se odvaja, pakuje na kartonskim tacnama koje se lepe lepkom, a zatim umotava termoskupljajućom folijom. Na kraju pakerice paket prolazi ispod ventilatora koji hladi foliju. Postoji mogućnost formatong pakovanja, pri čemu se limenke najpre pakuju u formate (2 x 3 i 2×2), a nakon toga formatna pakovanja idu na zbirno pakovanje.

20. PALETIRANJE

Zbirna pakovanja se slažu na paletu i umotavaju streč folijom. To radi robot prema zadatom programu.

21. SKLADIŠTENJE

Palete sa gotovim proizvodom se viljuškarom  prebacuju u magacin gotovog proizvoda gde se skladište.

PUNJENJE I PAKOVANJE KARBONIZOVANOG OBP

1. DEAERACIJA TRETIRANE VODE

Proces eliminisanja kiseonika iz tretirane vode pod pritiskom CO2.

2. HLAĐENJE DEAERISANE TRETIRANE VODE

Deaerisana tretirana voda se hladi pre karbonizacije prolaskom kroz dvosekcijski hladnjak. Kao rashladni medijum se koristi glikol.

3. PRIJEM I SKLADIŠTENJE CO2

CO2 se prima uz izveštaj o kontrolisanju koji dostavlja isporučilac. Nakon ulazne kontrole CO2 se prebacuje u tank.

4. FILTRACIJA CO2

Ugljen-dioksid koji se koristi u procesu proizvodnje prolazi kroz 0.01 μm filter na kome se uklanjaju sve prisutne nečistoće.

5. KARBONIZACIJA DEAERISANE TRETIRANE VODE

Impregnacija tretirane deaerisane vode sa CO2.

6. PRIPREMA PIĆA

Karbonizovana voda se meša sa finalnim sirupom u mikseru u određenom odnosu do postizanja odgovarajućeg sadržaja suve materije.

7. HLAĐENJE PIĆA

Gotovo piće prolazi kroz dvosekcijski hladnjak u kome se hladi do temperature 4 – 10 °C. Kao rashladni medijum se koristi glikol.

8. PRIJEM AMBALAŽE I POMOĆNIH MATERIJALA

Ambalaža koja se prima mora da bude u skladu sa specifikacijom. Pri prijemu se obavlja ulazna kontrola prema planu kontrole. Samo ambalaža koja je usaglašena sa zahtevima specifikacije može da se koristi u procesu proizvodnje.

9. SKLADIŠTENJE AMBALAŽE I POMOĆNIH MATERIJALA

Ambalaža (limenke, poklopci, TS folija) i pomoćni materijali za pakovanje (kartonska tacna, lepak, streč folija, paleta) se skladište u magacinu repromaterijala, nakon obavljene ulazne kontrole.

10. DEPALETIRANJE

Limenke se iz magacina prebacuju na depaletizer. Na depaletizeru se limenke skidaju sa palete i prebacuju na transportnu traku.

11. TRANSPORT PRAZNIH LIMENKI

Prazne limenke se transportnim trakama dopremaju do ispiračice. Transportne trake su nadkrivene pleksiglasom.

12. ISPIRANJE LIMENKI

Neposredno pre punjača limenke se ispiraju u ispiračici tretiranom vodom u koju se kontinualno dozira NaClO (koncentracija ukupnog hlora u vodi 1 – 3 ppm).

13. PUNJENJE LIMENKI

Punjenje gotovog pića u limenke se vrši u punjaču pod određenim pritiskom tako što se ugljen-dioksidom istisne vazduh iz limenke, a odmah zatim limenka napuni gotovim pićem. Ugljen-dioksidom se obezbeđuje zaštitna atmosfera.

14. TRANSPORT NAPUNJENIH LIMENKI OD PUNJAČA DO ZATVARAČICE

Napunjene limenke se transportnom trakom dopremaju do zatvaračice.

15. ZATVARANJE LIMENKI

Operater poklopce postavlja na traku kojom se transportuju do zatvaračice. U zatvaračici se napunjene limenke zatvaraju u prisustvu zaštitne atmosfere ugljen-dioksida (skidač pene i „undercover“).

16. PROLAZAK LIMENKI KROZ X-RAY

X-ray je uređaj kojim se detektuju nedovoljno napunjene limenke, kako nakon samog zatvaranja, tako i nakon kodiranja.

17. PROLAZAK LIMENKI KROZ PASTER ILI PASTERIZACIJA

Limenke prolaze kroz paster gde se vrši njihovo ispiranje preko ugrađenih prskalica i zagrevanje na temperaturu koja je za 1-2 ºC viša od spoljašnje. Za zagrevanje se može koristiti sirova voda ili voda nakon tretmana reversnom osmozom. Ukoliko receptura zahteva, pića se pasterizuju do postizanja odgovarajućeg broja PU.

18. SUŠENJE LIMENKI

Sušenje se vrši u struji vazduha na četiri mesta: odmah na izlazu iz pastera, dva puta pre kodiranja i jednom nakon drugog kontrolora nivoa.

19. KODIRANJE LIMENKI

Datum trajnosti gotovog proizvoda se obeležava na dnu limenke pomoću kodera.

20. PAKOVANJE LIMENKI

Pakovanje se odvija u pakericama. Određeni broj limenki (24) se odvaja, pakuje na kartonskim tacnama koje se lepe lepkom, a zatim umotava termoskupljajućom folijom. Na kraju pakerice paket prolazi ispod ventilatora koji hladi foliju. Postoji mogućnost formatnog pakovanja, pri čemu se limenke najpre pakuju u formate (2 x 3 i 2 x 2), a nakon toga formatna pakovanja idu na zbirno pakovanje.

21. PALETIRANJE

Zbirna pakovanja se slažu na paletu i umotavaju streč folijom.

22. SKLADIŠTENJE

Palete sa gotovim proizvodom se viljuškarom prebacuju u magacin gotovog proizvoda gde se skladište.

PUNJENJE I PAKOVANJE VOĆNOG NEKTARA I NEKARBONIZOVANOG OBP

1. DEAERACIJA TRETIRANE VODE

Proces eliminisanja kiseonika iz tretirane vode pod pritiskom N2. Tretirana voda se hladi do t = 4 – 10 °C.

2. HLAĐENJE TRETIRANE DEAERISANE VODE

Voda se hladi prolaskom kroz dvosekcijski hladnjak. Kao rashladni medijum koristi se glikol.

3. PRIJEM I SKLADIŠTENJE N2

Tečni N2 se skladišti u odgovarajućem tanku. Prijem N2 se vrši uz izveštaj proizvođača o kontrolisanju.

4. PRIPREMA PIĆA

Tretirana voda se meša sa finalnim sirupom u mikseru u određenom odnosu do postizanja odgovarajućeg sadržaja suve materije.

5. HLAĐENJE

Gotovo piće prolazi kroz dvosekcijski hladnjak u kome se hladi do temperature 4 – 10 °C. Kao rashladni medijum se koristi glikol.

6. PRIJEM AMBALAŽE I POMOĆNIH MATERIJALA

Ambalaža koja se prima mora da bude u skladu sa specifikacijom.  Pri prijemu se obavlja ulazna kontrola prema planu kontrole. Samo ambalaža koja je usaglašena sa zahtevima specifikacije može da se koristi u procesu proizvodnje.

7. SKLADIŠTENJE AMBALAŽE I POMOĆNIH MATERIJALA

Ambalaža (limenke, poklopci, TS folija) i pomoćni materijali za pakovanje (kartonska tacna, lepak, streč folija, paleta) se skladište u magacinu repromaterijala, nakon obavljene ulazne kontrole.

8. DEPALETIRANJE

Limenke se iz magacina prebacuju na depaletizer. Tu se skidaju sa paleta i transportnim trakama dopremaju do punjača.

9. TRANSPORT PRAZNIH LIMENKI

Prazne limenke se transportnim trakama dopremaju do ispiračice. Transportne trake su nadkrivene pleksiglasom.

10. ISPIRANJE LIMENKI

Neposredno pre punjača limenke se ispiraju u ispiračici tretiranom vodom u koju se kontinualno dozira sredstvo z adezinfekciju (sadržaj ukupnog hlora u vodi 1 – 2 ppm).

11. PUNJENJE LIMENKI

Punjenje gotovog pića u limenke se vrši u punjaču pod određenim pritiskom tako što se ugljen-dioksidom istisne vazduh iz limenke, a odmah zatim limenka napuni gotovim pićem. Ugljen-dioksidom se obezbeđuje zaštitna atmosfera.

12. TRANSPORT NAPUNJENIH LIMENKI OD PUNJAČA DO ZATVARAČICE

Napunjene limenke se transportnom trakom dopremaju do zatvaračice.

13. UKAPAVANJE TEČNOG AZOTA U NAPUNJENE LIMENKE

U limenke se neposredno pre zatvaranja ukapava azot čija je uloga da obezbedi inertnu atmosferu i izbaci vazduh iz slobodnog prostora u limenci.

14. ZATVARANJE LIMENKI

Operater poklopce postavlja na traku kojom se transportuju do zatvaračice. U zatvaračici se napunjene limenke zatvaraju u prisustvu zaštitne atmosfere ugljen-dioksida (skidač pene i „undercover“).

15. PROLAZAK LIMENKI KROZ X-RAY

X-ray je uređaj kojim se detektuju nedovoljno napunjene limenke, kako nakon samog zatvaranja, tako i nakon kodiranja.

16. PASTERIZACIJA

Limenke prolaze kroz tunelski paster gde se vrši pasterizacija proizvoda do postizanja 1500 – 3000 PU.

17. SUŠENJE LIMENKI

Sušenje se vrši u struji vazduha na četiri mesta: odmah na izlazu iz pastera, dva puta pre kodiranja i jednom nakon drugog kontrolora nivoa.

18. KODIRANJE LIMENKI

Datum trajnosti gotovog proizvoda se obeležava na dnu limenke pomoću kodera.

19. PAKOVANJE LIMENKI

Pakovanje se odvija u pakericama. Određeni broj limenki (24) se odvaja, pakuje na kartonskim tacnama koje se lepe lepkom, a zatim umotava termoskupljajućom folijom. Na kraju pakerice paket prolazi ispod ventilatora koji hladi foliju. Postoji mogućnost formatnog pakovanja, pri čemu se limenke najpre pakuju u formate (2 x 3 i 2 x 2), a nakon toga formatna pakovanja idu na zbirno pakovanje.

20. PALETIRANJE

Zbirna pakovanja se slažu na paletu i umotavaju streč folijom.

21. SKLADIŠTENJE

Palete sa gotovim proizvodom se viljuškarom  prebacuju u magacin gotovog proizvoda gde se skladište.

PUNJENJE I PAKOVANJE ALKOHOLNIH PIĆA NA BAZI VINA

1. PRIJEM VINA

Vino se doprema cisternama. Pri prijemu se sprovodi ulazna kontrola u skladu sa planom kontrolisanja i specifikacijom.

2. PRETAKANJE VINA U TANK ZA FINALNI SIRUP

Vino se iz cisterne pretače u jedan od tankova za finalni sirup. U tanku je prethodno prebačen jednostavni sirup i ostale komponente (osim u slučaju pića dobijenih mešanjem vina i karbonizirane vode)

3. DEAERACIJA TRETIRANE VODE

Proces eliminisanja kiseonika iz tretirane vode pod pritiskom CO2.

4. HLAĐENJE DEAERISANE TRETIRANE VODE

Deaerisana tretirana voda se hladi pre karbonizacije prolaskom kroz dvosekcijski hladnjak. Kao rashladni medijum se koristi glikol.

5. PRIJEM I SKLADIŠTENJE CO2

CO2 se prima uz izveštaj o kontrolisanju koji dostavlja isporučilac. Nakon ulazne kontrole CO2 se prebacuje u tank.

6. FILTRACIJA CO2

Ugljen-dioksid koji se koristi u procesu proizvodnje prolazi kroz 0.01 μm filter na kome se uklanjaju sve prisutne nečistoće.

7. KARBONIZACIJA DEAERISANE TRETIRANE VODE

Impregnacija tretirane deaerisane vode sa CO2.

8. PRIPREMA PIĆA

Karbonizovana voda se meša sa sirupom (vinom), u odgovarajućem odnosu.

9. HLAĐENJE PIĆA

Gotovo piće prolazi kroz dvosekcijski hladnjak u kome se hladi do temperature 4 – 10 °C. Kao rashladni medijum se koristi glikol.

10. PRIJEM AMBALAŽE I POMOĆNIH MATERIJALA

Ambalaža koja se prima mora da bude u skladu sa specifikacijom. Pri prijemu se obavlja ulazna kontrola prema planu kontrole. Samo ambalaža koja je usaglašena sa zahtevima specifikacije može da se koristi u procesu proizvodnje.

11. SKLADIŠTENJE AMBALAŽE I POMOĆNIH MATERIJALA

Ambalaža (limenke, poklopci, TS folija) i pomoćni materijali za pakovanje (kartonska tacna, lepak, streč folija, paleta) se skladište u magacinu repromaterijala, nakon obavljene ulazne kontrole.

12. DEPALETIRANJE

Limenke se iz magacina prebacuju na depaletizer. Na depaletizeru se limenke skidaju sa palete i prebacuju na transportnu traku.

13. TRANSPORT PRAZNIH LIMENKI

Prazne limenke se transportnim trakama dopremaju do ispiračice. Transportne trake su nadkrivene pleksiglasom.

14. ISPIRANJE LIMENKI

Neposredno pre punjača limenke se ispiraju u ispiračici tretiranom vodom u koju se kotninualno doziora dezificijens (koncentracija ukupnog hlora u vodi 1 – 3 ppm).

15. PUNJENJE LIMENKI

Punjenje gotovog pića u limenke se vrši u punjaču pod određenim pritiskom tako što se ugljen-dioksidom istisne vazduh iz limenke, a odmah zatim limenka napuni gotovim pićem. Ugljen-dioksidom se obezbeđuje zaštitna atmosfera.

16. TRANSPORT NAPUNJENIH LIMENKI OD PUNJAČA DO ZATVARAČICE

Napunjene limenke se transportnom trakom dopremaju do zatvaračice.

17. ZATVARANJE LIMENKI

Operater poklopce postavlja na traku kojom se transportuju do zatvaračice. U zatvaračici se napunjene limenke zatvaraju u prisustvu zaštitne atmosfere ugljen-dioksida (skidač pene i „undercover“).

18. PROLAZAK LIMENKI KROZ X-RAY

X-ray je uređaj kojim se detektuju nedovoljno napunjene limenke, kako nakon samog zatvaranja, tako i nakon kodiranja.

19. PASTERIZACIJA

Pasterizacije se vrši na režimu koji je definisan recepturom.

20. SUŠENJE LIMENKI

Sušenje se vrši u struji vazduha na četiri mesta: odmah na izlazu iz pastera, dva puta pre kodiranja i jednom nakon drugog kontrolora nivoa.

21. KODIRANJE LIMENKI

Datum trajnosti gotovog proizvoda se obeležava na dnu limenke pomoću kodera.

22. PAKOVANJE LIMENKI

Pakovanje se odvija u pakericama. Određeni broj limenki (24) se odvaja, pakuje na kartonskim tacnama koje se lepe lepkom, a zatim umotava termoskupljajućom folijom. Na kraju pakerice paket prolazi ispod ventilatora koji hladi foliju. Postoji mogućnost formatnog pakovanja, pri čemu se limenke najpre pakuju u formate (2 x 3 i 2 x 2), a nakon toga formatna pakovanja idu na zbirno pakovanje.

23. PALETIRANJE

Zbirna pakovanja se slažu na paletu i umotavaju streč folijom.

24. SKLADIŠTENJE

Palete sa gotovim proizvodom se viljuškarom prebacuju u magacin gotovog proizvoda gde se skladište.